Busslinjerna 162, 165 och 166 får små justeringar i tidtabellen

Det kommer små justeringar i tidtabellen för busslinjerna 162 och 165 för varje dag från 2.4. Samtidigt får busslinje 166 ny söndagstidtabell.

Tidtabellen för bussarna 162 och 165 ändras med några minuter. Tidtabellerna ändras för att säkerställa byten till tåg i Köklax.

Söndagstidtabellen för buss 166 ändras för att motsvara lördagstidtabellerna på grund av närtågstrafiken.

Bussarna 162 och 165 kör mellan Esboviken (M) – Stensvik (M) – Bastvik – Köklax.

Buss 166 kör mellan Glasdalen - Köklax - Bassebyn.