Busslinjerna 214 och 215 får nya vardagstidtabeller från 2.4

Stombussarna 214 och 215 får nya vardagstidtabeller den 2 april.

Tidtabellen för buss 214 ändras med flera minuter och tidtabellen för buss 215 ändras med några enstaka minuter. Orsaken är långvariga vägarbeten på Riängsvägen som påverkar bussarnas körtider.

Buss 214 kör mellan Alberga - Karabacka - Trastmossen - Jupper.

Buss 215 kör mellan Alberga - Jupper - Källstrand.