Busslinjerna 236 och 239 får ny vardagstidtabell från 2.4

Tidtabellen och körtiden för busslinjerna 236 och 239 justeras något.

Från och med 2.4 får bussarna 236 och 239 nya tidtabeller. Tidtabellerna för bussarna ändras med några minuter. Ändringarna gäller endast trafiken på vardagar.

Buss 236 trafikerar rutten Alberga – Gröndal – Kalajärvi – Serena.

Buss 239 trafikerar rutten Alberga – Gröndal – Grundbacka – Kalajärvi.