Förlängd trafikeringstid för E-tåg från 2.4

Vi förlänger E-tågets trafikeringstid med två timmar på kvällar. På söndagsmorgnar går E-tågen i fortsättningen en halv timme tidigare.

E-tågets trafikeringstid förlängs med en timme varje dag från tisdag 2.4 Trafiken startar på söndagar med en halv timme tidigare än nu. I och med förändringarna är den gemensamma turtätheten på E- och U-tågen 15 minuter varje dag fram till ca kl. 22.30 och på söndagar från kl. 10.00.

Ändringarna är en del av en större helhet. Ändringarna görs för att förbättra kollektivtrafiken under 2024. Vissa linjer får bättre veckosluts- och kvällstrafiken så att det är enklare att resa under fritiden.