Förlängd trafikeringstid och tätare trafik för L-tåg under veckosluten från och med 2.4

Trafikeringstiden för L-tåget förlängs med en halvtimme natten efter söndag, måndag, tisdag, onsdag och torsdag. Turtätheten blir 30 minuter i stället för en timme natten efter fredag och lördag.

Från och med 2.4 går L-tåget en halvtimme längre än tidigare dvs. den sista turen avgår från Helsingfors kl. 0.33 på vardagar. Turtätheten i riktning från Helsingfors blir 30 minuter fram till kl. 4.03. Trafiken startar kl. 5.03 från Helsingfors och kl. 4.27 från Kyrkslätt och fortsätter sedan med turtätheten på 30 minuter fram till att A-tåget börjar trafikera.

L-tåget trafikerar sträckan Helsingfors - Kyrkslätt på morgon och nattetid och stannar vid alla stationer. De nya tidtabellerna finns att få i Reseplaneraren.

Ändringarna är en del av en större helhet. Ändringarna görs för att förbättra kollektivtrafiken under 2024. Vissa linjer får bättre veckosluts- och kvällstrafiken så att det är enklare att resa under fritiden.