Hållplats Mästarvägen i Dammen flyttas tillbaka till sitt ordinarie läge 7.3

Hållplats Mästarvägen (H3150) på Ståthållarvägen i Dammen flyttas tillbaka till sitt ordinarie läge torsdagen den 7 mars. Hållplatsen flyttas ca 100 m framåt till andra sidan av korsningen av Mästarvägen och Ståthållarvägen. Buss 603 börjar trafikera hållplatsen i riktning mot Malms sjukhus.

Hållplatsen trafikeras av linje 61 till Staffansby, linje 61N till Lidamalmen och linje 553/K till Håkansböle. Närbuss 603 har tidigare trafikerat hållplatsen i riktning mot Svedängen, men från och med den 7 mars 2024 börjar buss 603 trafikera hållplatsen i motsatt riktning dvs. i riktning mot Malms sjukhus. 

Hållplatsen flyttades tillfälligt den 28 april 2023 på grund av arbeten. 

Pysäkki kartalla.