Linje 711K förbättrar trafiken mellan Jakobacka och Henriksdal från 6.4

Vi förbättrar servicen på busslinje 711 Hagnäs-Sexan-Dickursby genom att lansera en ny version 711K som kör under veckosluten. Det första veckoslutet när linje 711K kör är lö-sö 6-7.4.

Linje 711K får sju nya hållplatspar jämfört med linje 711 och den betjänar också invånare i Jakobacka och Henriksdal. Också förbindelserna till Helsinki Outlet bättras. I fortsättningen kör linje 711K under veckosluten till hållplatsen Murklevägen H3867 / H3839). Hittils har hållplatsen trafikerats endast av linje 553 på vardagar. 

Den totala restiden för linje 711K är ungefär 5 minuter längre än för linje 711 som kör direkt längs Lahtisleden mellan Vik och Sexan. 

Den nya rutten och tidtabellen för linje 711K hittar du redan nu i Reseplaneraren 

Linje 711K får sju nya hållplatspar i Jakobacka och Henriksdal: 

Hölstervägen (H3510 och H3511)
Klapperstensstigen (H3512 och H3513)
Dragvägen (H3518 och H3519)
Storskogsvägen (H3411 och H3412)
Bergvägen (H3413 och H3414)
Henrikdal (H3416 och H3868)
Murklevägen (H3839 och H3867) 

Rutten för linje 711K på kartan
Linjan 711K reitti kartalla.