Små justeringar i tidtabellen för linje 55 från 18.3

Från och med måndag 18.3 får linje 55 en ny vardagstidtabell från Forsby till Järnvägstorget. Också vissa hållplatstidtabeller på sträckan från Forsby till Järnvägstorget ändras något.

Restiden på linje 55 har ökat på grund av byggandet av Kronbroarna i Hagnäs. Därför har vi bestämt justera linjens tidtabell.

Ändringarna träder i kraft på måndag 18.3. Vissa turer från Forsby tidigareläggs och många turer får längre restid.

Dessa tidtabellsändringar har planerats för att förbättra pålitligheten på linje 55. Vi har uppdaterat uppgifterna i HSL-appen och i Reseplaneraren.