Tätare metrotrafik mellan Hagalund och Stensvik från tisdag till torsdag 19-21.3 och 9-11.4

Metron får nya turer i rusningstrafik. På detta sätt kan vi utreda hur höjning av metrons kapacitet påverkar trafiken mellan Hagalund och Stensvik under rusningstid.

En del av M2-metrotågen som vanligt trafikerar sträckan Mellungsbacka-Hagalund fortsätter från Hagalund ända till Stensvik i rusningstrafik. På motsvarande sätt avgår vissa M2-metrotåg från Stensvik och kör till Mellungsbacka.

Under försöket går metron mellan Östra centrum och Hagalund med 2,5 minuters mellanrum. Vanligtvis trafikerar metron denna sträcka med fem minuters mellanrum i rusningstrafik.

De extra avgångarna ser du också via Reseplaneraren

Extra avgångar  från Stensvik

  • kl. 7.59, 8.09, 8.19 och 8.29
  • kl. 16.09, 16.19, 16.29 och 16.39

Extra avgångar från Hagalund till Stensvik 

  • kl. 8.07, 8.17, 8.27 och 8.37
  • kl. 16.17, 16.27, 16.37 och 16.47