Tätare trafik med A-tågen från 2.4

Från 2.4 kör A-tågen med 10 minuters mellanrum dagtid på vardagar. Vi förbättrar servicen också på kvällar och veckosluten. I fortsättningen går tågen med 20 minuters mellanrum. A-tågen får nya avgångar i vardagsmorgon före rusningstid från Helsingfors och Alberga.

Antalet A-tågen på vardagar kl. 9.00-15.00 ökar så att turtätheten blir 10 minuter i stället för de tidigare 20 minuterna. Turtätheten på vardagskvällar kl. 18.00-21.30 och veckosluten kl. 10.00-21.30 blir 20 minuter i stället för 30 minuter. A-tågen får också två nya avgångar i morgonrusningen: turen kl. 6.33 från Helsingfors och turen kl. 6.56 från Alberga. Turtätheten i rusningstrafik är 10 minuter.

Samtidigt förlängs trafikeringstiden. I fortsättningen börjar trafiken på lördagar kl. 7.30 och på söndagar ca kl. 8.30. På kvällarna kör tågen ända till ca kl. 23.00 varje dag. I samband med förlängning av trafikeringstiden för A-tågen ändras enstaka L-tåg till U-tåg. Det läggs till några enstaka E- och U-tåg på kustbanan. Också X-tågen ersätts med Y-tågen.

A-tågen trafikerar sträckan Helsingfors-Alberga. Den nya tidtabellen finns att få i Reseplaneraren.

Ändringarna är en del av en större helhet. Ändringarna görs för att förbättra kollektivtrafiken under 2024. Vissa linjer får bättre veckosluts- och kvällstrafiken så att det är enklare att resa under fritiden.