Uppdaterad 30.4: Hållplatserna Skogsängen på Sarvviksallén tillfälligt ur bruk från 7.3

Hållplatserna Skogsängen (Ki0251 och Ki0252) på Sarvviksallén i Kyrkslätt är tillfälligt ur bruk 7.3–1.6.

Uppdaterad 30.4: hållplatserna är ur bruk fram till början av juni.

Hållplatserna Skogsängen (Ki0251 och Ki0252) på Sarvviksallén i Kyrkslätt är tillfälligt ur bruk 7.3–1.6. Orsaken är gatuarbeten.

Under arbetenas gång kan man använda hållplatserna Klockängen (Ki0253 och Ki0254), ca 250 meter österut.

Hållplatserna används av linje 171 till Kyrkslätt och Mattby, linje 173 till Obbnäs och Mattby, linje 173N till Obbnäs och Kampen samt linje 175 till Jorvas och Mattby.

Kuva tekstinmukaisista muutoksista ja korvaavien pysäkkien sijainnista.