Vi ökar antalet P- och I-tåg mellan Helsingfors-Hoplax-Flygplatsen från 2.4

Från och med den 2 april sätter vi in nya P- och I-tågturer framförallt på söndagar. I fortsättningen går tågen med 10 minuters mellanrum på vardagar och under veckosluten.

Vi förbättrar P- och I-tågtrafiken på sträckan Helsingfors-Hoplax-Myrbacka-Flygplatsen. Vi ökar antalet tågturer framförallt på söndagar kl. 10.00-19.00 så att tågen i fortsättningen går med 10 minuters mellanrum. Tågen går med 10 minuters mellanrum också från måndag till fredag kl. 5.00-22.00 samt på lördagar kl. 9.00-22.00.

I den östra sidan av ringbanan kör I-, P- och K-tågen med 20 minuters mellanrum från 2.4 på grund av banarbeten i Dickursby. På den västra sträckan av ringbanan har vartannat tåg Flygplatsen som sin ändhållplats. Dessa tåg stannar inte i Veckal. På den västra sträckan av ringbanan är turtätheten 10 minuter.

Mer information om hur banarbeten i Dickursby påverkar tågtrafiken hittar du på vår webbplats.

Ändringarna är en del av en större helhet. Ändringarna görs för att förbättra kollektivtrafiken under 2024. Vissa linjer får bättre veckosluts- och kvällstrafiken så att det är enklare att resa under fritiden.

.