Avbrott i tågtrafiken på kustbanan börjar i maj – A-tågen har tätare trafik under avbrotten

Det blir korta avbrott i tågtrafiken på kustbanan 5.5, 9.5, 19.5 och 26.5. Avbrotten varar under ett dygn. Under avbrotten finns det ingen tågtrafik på sträckan väster om Alberga. Tågtrafiken väster om Alberga ersätts med bussar. E-, U-, L-, och Y-tågen trafikerar inte alls under avbrotten. A-tågen har tätare trafik under avbrotten.

A-tågen kör mellan Helsingfors och Alberga under avbrotten. A-tågen har en turtäthet på 10 minuter kl. 10.00–21.30 under avbrotten i maj. Under övriga tider såsom sena kvällar kör A-tågen med 20–30 minuters mellanrum. Tidtabellerna hittar du i Reseplaneraren.

Avbrotten påverkar närtågstrafiken från Alberga i riktning mot Köklax, Kyrkslätt och Sjundeå. Avbrotten infaller söndag 5.5, Kristi himmelsfärdsdag 9.5 samt söndagar 19.5 och 26.5. Det är också ett längre avbrott i tågtrafiken som varar i fem veckor efter midsommaren dvs. 24.6–28.7. Det blir också korta avbrott i tågtrafiken under en och två dagar på hösten.

I projektet Esbo stadsbana byggs två tilläggsspår mellan Alberga och Köklax bredvid de nuvarande spåren. När stadsbanan blir klar förbättrar den tågtrafiken mellan Kyrkslätt och Esbo samt fjärrtrafikens punktlighet och minskar störningar. Också stationsområden vid Kilo, Kera, Grankulla, Björkgård, Domsby och Köklax förbättras. Projektet startade våren 2021 och arbeten väntas vara klara 2028.