Buss- och spårvagnshållplats Nyhetsgatan H0626 flyttas 22.4

Buss- och spårvagnshållplats Nyhetsgatan H0626 flyttas på måndag 22.4. Samtidigt får bussar och spårvagnar en egen hållplats.

Busshållplatsen flyttas på Nyhetsgatan framåt ca 100 m. Hållplatsen används av linjerna 23, 59 och 518 i riktning mot Böle.

Hållplats för spårvagnslinje 9 flyttas framåt ca 200 m. Den tillfälliga hållplatsen ligger nära till korsningen av Radiogränden. Hållplatsen är i bruk i riktning mot Böle och Mejlans.

Orsaken är arbeten vid Radiogatan 20. Bussar och spårvagnar får egen hållplats på grund av att det inte finns tillräckligt med plats för en gemensam hållplats. Den tillfälliga hållplatsen kommer att gälla i ca 1-2 år.