Linje 214 på undantagsrutt i Jupper från 6.5

Linje 214 kör på undantagsrutt i Jupper från och med måndag 6.5. På grund av detta trafikerar linjen inte hållplatserna på Ekändavägen. Jupper (E1465) fungerar som ändhållplats för linjen under det tillfälliga trafikarrangemanget. Hållplatsen är ändhållplats för linje 548.

Ekändavägen i Jupper i Esbo stängs av för busstrafik 6.5–30.8.2024 på grund av vattenförsörjningsarbete. Under denna tid trafikerar linje 214 inte hållplatserna Gruvgränden (E1447/E1448), Brantvägen (E1451/E1452) och Jupperplatsen (E1454) på Ekändavägen. Hållplats Jupper (E1465) fungerar som ändhållplats för linje 214.

Också tidtabellerna för linje 214 kommer att ändras från och med 13.5.

 

Karttakuva bussin 214 poikkeusreitistä Jupperissa.