Linje 712 Dickursby–Hanaböle träsk börjar trafikera 4.5

Linje 712 börjar trafikera rutten mellan Dickursby och Hanaböle träsk lördagen den 4 maj. Linjen körs på lördagar och söndagar med turtäthet på 60 minuter. Linjen trafikeras fram till den 27 oktober.

Linjen kör till Hanaböle träsk via Håkansböle och trafikerar alla hållplatser på rutten.

Linjen avgår från plattform 10 vid Dickursby resecentrum (V6150). Linjens ankomst- och avgångshållplats Hanaböle p-plats (V9702) har flyttats till Hanaböleträskvägen. Det nya hållplatsläget ligger närmare områdets tjänster.

Restiden från Dickursby järnvägsstation blir ca 15–18 minuter. Rutten erbjuder en enkel förbindelse till friluftsområdet och badstranden i Hanaböle träsk och till Sibbo storskogs nationalpark.

Linjens tidtabeller och rutt hittar du i Reseplaneraren.