Stopp i metrotrafiken i Gårdsbacka under sommaren 2024 på grund av grundrenovering av Gårdsbacka metrostation – stationens funktion och trivsel förbättras

Stadstrafik Ab, som ansvarar för underhåll av metrostationerna, inleder denna vår grundrenoveringen av plattformsplanet på Gårdsbacka metrostation. Syftet med renoveringen är att förbättra stationens funktion och att göra den trivsammare. Förberedande arbeten inför renoveringen påbörjas i mitten av maj. Senare i sommar blir det nödvändigt att stoppa metrotrafiken i Gårdsbacka på grund av arbeten som görs på plattformsområdet. Arbetena orsakar stopp i metrotrafiken också i Mellungsbacka och Kvarnbäcken under sommaren.

Efter de förberedande arbetena börjar renoveringen av plattformsplanet på Gårdsbacka metrostation. Senare i sommar blir det nödvändigt att stoppa metrotrafiken i Gårdsbacka på grund av arbeten som görs på plattformsområdet. Gårdsbacka metrostation kommer att vara stängd mellan den 24 juni och den 4 augusti.

På sommaren utförs växelarbete, broreparationer och arbete med att reparera underfarter på sträckan mellan Östra centrum och Mellungsbacka. På grund av detta kommer även Mellungsbacka metrostation att vara stängd mellan den 3 juni och den 8 september.

I det sista skedet stängs Kvarnbäckens metrostation av för trafik. Stationen är stängd mellan den 8 juli och 4 augusti. Under denna tid har M2-metrotågen Östra centrum som sin ändstation.

Vi säkerställer att alla ersättande och alternativa förbindelser samt vägledning och kommunikation fungerar bra och att resandet går smidigt även under de olika avbrotten i trafiken. Bussar som ersätter metron går mellan Östra centrum–Mellungsbacka eller Gårdsbacka–Mellungsbacka beroende på vilken sträcka metron kan trafikera.

Också metrostationen vid Helsingfors järnvägsstation stängs av från och med den 3 juni.

Under våren kommer vi att uppdatera sidan hsl.fi/metro2024 med information om alla avbrott som sker i metrotrafiken i sommar. På sidan hittar du också information om ersättningstrafik.

Mer information om olika grundrenoveringsprojekt i anknytning till metron (på finska) finns på Stadstrafik Ab:s webbplats (kaupunkiliikenne.fi).

 

Olika arbetsfaser vid Gårdsbacka station

Stationens betongstrukturer repareras och dess ytor, undertak, utrustning och möbler förnyas vid renoveringen. Som en del av projektet förbättras också vägledningen på stationen och synskadade får bättre anvisningar om hur man ska röra sig på stationen.

Den östra ingångens fasad repareras och bland annat lamporna vid ingången renoveras.

Renoveringen av Gårdsbacka station kommer att pågå fram till 2025. Stationens västra ingång förnyas i sin helhet och rulltrapporna och hissarna byts ut mot nya.

Senare blir det också ändringar i gångrutterna vid stationen. Vägledningen på stationen uppdateras i takt med att renoveringen framskrider. Den östra änden av stationen är öppen hela sommaren, men resten av stationen förblir stängd under trafikavbrottet.

Gårdsbacka metrostation öppnades 1986. Plattformstaket, perrongen och den västra ingången vid stationen har sitt ursprungliga utseende, och invånarna i området har redan länge önskat att de skulle renoveras.

Stationen har tre ingångar som ligger i östra och västra änden av stationen och i mitten av plattformsplanet. Den mittersta ingången renoverades 2002 och den östra ingången 2008.

Renoveringen förbättrar metrostationens funktion och gör den trivsammare, vilka är viktiga faktorer för utvecklingen av hela Gårdsbackaområdet. 2023 uppgick det genomsnittliga antalet passagerare vid stationen till 15 400 personer under vardagar. Antalet passagerare förväntas öka i takt med att området utvecklas.

Laituritaso_kontula-900x675.jpeg

Illustrationen av plattformsplanet på Gårdsbacka metrostation efter grundrenoveringen. Bild: Stadstrafik Ab / Arkitekturbyrå B & M Oy