Begränsningar för anslutningsparkering i Rastböle, Gamlas, Malmgård, Parkstad och Mosabacka i maj–juni på grund av byggarbete

Det utförs grävnings-, fyllnads- och asfalteringsarbete i anslutningsparkeringsområden för bilar i Rastböle, Gamlas, Malmgård, Parkstad och Mosabacka. Arbetena påverkar användningen av anslutningsparkeringsområdena.

Arbetena utförs enligt följande tidtabell:

  • Rastböle: 6.5–14.5
  • Gamlas: 7.5–21.5
  • Malmgård: 20.5–31.5
  • Parkstad: 30.5–11.6
  • Mosabacka: 10.6–21.6

Vi beklagar eventuellt besvär som arbetena orsakar.