Busskurer renoveras i Esbo från och med 13.5

Flera busskurer kommer att renoveras i Esbo från och med måndagen den 13 maj. Renoveringsarbetena kan orsaka olägenheter för passagerare vid vissa hållplatser.

Renoveringsarbetena påverkar inte hållplatsområden, men busskurer är inte i bruk under arbetenas gång. Busskurer avgränsas med skyddsstaket under arbetena. Att renovera en hållplats tar mellan några timmar och några dagar.

Under arbetena kommer busskurer att renoveras och målas om. Man kommer också att byta ut bänkar och skräpkorgar vid hållplatser mot nya.