Hållplats Kockbybron på Mankansdalsvägen dras in tillfälligt 20.5

Hållplats Kockbybron (E2418) på Mankansdalsvägen i Olars dras in tillfälligt på måndag 20.5.2024.

Resenärer till och från denna hållplats hänvisas till hållplats Lukubäcksporten (E2123) som också flyttas 50 m mot Ring II. Detta påverkar linje 105 till Drumsö, linje 118 till Hagalund och nattbuss 118N till Kampen. Ändringen gäller tills vidare.

E2418_Kokinkylänsilta_kartta