Hållplatserna Enåsen på Drumsövägen flyttas 20.5

Hållplatserna Enåsen (H1066 och H1067) på Drumsövägen flyttas ca 50 m bakåt i färdriktningen på måndag 20.5.

Hållplats Enåsen (H1066) trafikeras av linje 105 till Drumsö metrostation och linjerna 112N och 192V till Kampen. Hållplatsen flyttas till sitt ordinarie läge dvs. ca 50 m bakåt mot Björkholmen på måndag 20.5. Senaste gången hållplatsen flyttades var 23.2.

Hållplats Enåsen (H1067) trafikeras av linje 105 till Mankans, linje 112N till Frisans och linje 192V till Ingå. Hållplatsen flyttas tillfälligt ca 50 m bakåt i färdriktningen mot Gräsviken på måndag 20.5 på grund av grävningsarbeten. Detta gäller tills vidare.

Pysäkit kartalla.