Kajsatunneln öppnas vid Helsingfors centralstation 4.5

Kajsatunneln öppnas lördagen den 4 maj. Den nya tunneln vid Helsingfors centralstation erbjuder en ny gång- och cykelförbindelse som förkortar resan mellan Kajsaniemiparken och Tölöviksgatan.

Byggandet av tunneln inleddes i april 2021. Tunneln är cirka 220 meter lång, cirka åtta meter bred och tre meter hög. Cykelbanan är fyra meter bred och gångbanan cirka 3,5 meter bred.

Det beräknas att tunneln kommer att användas av upp till 10 000 cyklister per dygn under de livligaste dagarna. Tunneln kommer att också ha ett cykelcenter.

Mer information om projektet finns på Helsingfors stads webbplats.

kaisantunneli_auki kuvitus