Sommartidtabellerna för U-linjerna träder i kraft på måndag 3.6

Sommartidtabellerna för U-linjerna börjar gälla redan på måndag 3.6. I den övriga HRT-trafiken börjar sommartidtabellerna gälla måndagen den 17 juni.

Sommartidtabellerna för de följande busslinjerna träder i kraft 3.6:  

U191 och U191A

U192, U192M, 192KM och 192V

  • nya ruttvarianterna M (kör i riktning Ingå-Kampen via Munkgränden) samt KM (kör via Kyrkslätt resecentrum i riktning Kampen-Ingå) börjar köra den 3 juni

U193, 193V och 193VK

U275

U280

U375

  • linjen betjänar i fortsättningen även under veckosluten och kör två angångar i båda riktningar båre på lördag och söndag.

U455 och 455A

U456, U456A och U456N

U457 och U457A

U459

U464

  • ny U-busslinje fr.o.m. 3.6

U465 och U465B

U848


Tidtabellerna för U-linjerna U346 och U999 ändras inte.

U-lnjerna 194 och 195 kör endast på skoldagar dvs. de körs inte under sommaren. 

Sommartidtabellerna hittar du i Reseplaneraren. Du kan också söka U-linjernas tidtabeller via Matkahuoltos tidtabellssök