Mjölövägen stängs av för genomfart på Degerö 6.5 - förändringar i rutterna

Linjerna 84, 85N, 86K, 87, 87N och 88 samt närbuss 802 får nya rutter i Uppby måndagen den 6 maj. Mjölövägen stängs av för genomfart vilket påverkar också bussrutterna

Linjerna 84, 85N, 86K, 87, 87N och 88 i riktning mot Kronbergsstranden, Jollas och Sandhamn kör i fortsättningen längs Degerövägen fram till korsningen av Hundholmsvägen och vänder sedan till Hundholmasvägen. Hållplatserna Mjölövägen och Jussarögränden på Mjölövägen trafikeras inte. I och med ruttförändringen tas hållplats Hundholmsvägen (H4975) i bruk på nytt.

Närbuss 802 trafikerar inte Mjölövägen. Linjen kör däremot till Kyrksundsvägen och till hållplats Kyrksundsvägen (H4329) via Degerövägen. Från Kyrksundsvägen kör linjen tillbaka till Degerövägen. Linjen börjar stanna vid hållplatserna Hundholmsvägen (H4975 och (H4978).

Förändringarna är permanenta och är en del av de nya trafikarrangemangen i området.

Karttakuva Koirasaarentie sulku