Närbuss 32 får ny rutt i Haga 8.5

Från och med onsdag 8.5 kör närbuss 32 undantagsrutt i Haga.

Bussen kör till hållplats Degermyrparken (H1742) via Degermyrvägen och vänder vid korsningen av Frangulavägen och Hagtornsvägen.