Spårvagn 9 kör inte till Ilmala 20.5-2.6

Från måndag 20.5 till söndag 2.6 kör spårvagn 9 inte mellan Ilmala och Böle. Också ändhållplatsen för spårvagn 2 flyttas till Böle station. Till Ilmala kör bussarna 23, 59 och 518.

Orsaken är belysningsarbeten i Böle. Samtidigt görs det förbättringsarbeten i kontaktledningar och vid ändhållplatsen i Ilmalatorget.

Undantagsrutterna 20.5–2.6

Spårvagn 9 kör inte mellan Böle station och Ilmala. Detta gäller även nattlinje 9N. Spårvagnen kör via Mässcentrum till Böle station och fortsätter sedan tillbaka till Berghäll och i riktning mot Västra terminalen från plattform 43 (H0621). Hållplatsen ligger på Bangårdsvägen, ca 200 m från spårvagnshållplatserna på Böle bro. Spårvagn 9 stannar inte vid hållplatsen på Böle bro.

Busslinjerna 23, 59 och 518 kör från Böle station i riktning mot Ilmala och dessa bussar avgår från plattform 36 på Böle bro. Busshållplatserna ligger på Radiogatan och Bölegatan i närheten av spårvagnshållplatserna. Du hittar de alternativa rutterna i Reseplaneraren.

Rutten för spårvagn 2 ändras inte men ändhållplatsen flyttas från Mässcentrum till Böle station. Ändhållplatsen är plattform 41 (H0612) vid Böle station som ligger på Bangårdsvägen. Förändringen görs eftersom spårvagn 9 inte kan köra via hållplatsen vid Mässcentrum om det finns en annan spårvagn vid hållplatsen. Spårvagn 2 stannar också vid den vanliga hållplatsen vid Böle station som ligger på Böle bro.

De tillfälliga hållplatserna ligger på Bangårdsvägen. Plattform för spårvagn 9 är den första och bakom den finns plattform för spårvagn 2.

Undantagsrutterna på kartan