Tidtabellsändringar för linjerna 92, 94, 94A, 95, 97, 97V och 98 från 3.6

Från och med måndag 3.6 sker det ändringar i tidtabellerna för linjerna 92, 94, 94A, 95, 97, 97V och 98. Syftet med ändringarna är att förbättra förbindelser till metron och bl.a. till Östra centrum från olika områden i östra Helsingfors.

Med sommaren kommer olika arbeten som påverkar metrotrafiken. På grund av arbetena trafikerar metron inte sträckan mellan Gårdsbacka–Mellungsbacka från och med 3.6.

Från och med måndag 3.6 sker det även ändringar i tidtabellerna för busslinjerna 92 Östra centrum (M) – Kvarnbäcken, 94 Östra centrum (M) – Gårdsbackabågen, 94A Hemgårdsvägen – Gårdsbacka (M), 95 Östra centrum (M) – Gungvägen samt 97 och 97V Östra centrum – Mellungsbacka (M). Syftet med ändringarna är att säkerställa smidiga byten mellan buss och metro och att förbättra förbindelser bl.a. till Östra centrum från olika områden i östra Helsingfors.

Tidtabellerna hittar du redan i Reseplaneraren.