Uppdaterad 29.5: Hållplats Hanaböle träsk på Lahtisvägen flyttas 6.5

Hållplats Hanaböle träsk (V9719) på Lahtisvägen flyttas ca 50 m mot korsningen till Hanaböle Träskvägen på måndag 6.5.

Uppdaterad 29.5: hållplatsen flyttas permanent.

Hållplatsen trafikeras av linje 736 till Korso och linje 738 till Kervo station.

Hållplatsen flyttas permanent. Orsaken är gatuarbeten.

Pysäkki kartalla.