Uppdaterad: Hållplats Olympiaterminalen H0434 ur bruk från och med 28.5

Hållplats Olympiaterminalen (H0434) har varit indragen sedan 28.5. Hållplatsen är ändhållplats för linje 2 och avgångshållplats för linje 3. Hållplatsen öppnas åter på torsdag 13.6.

Uppdaterad 11.6: Hållplatsen öppnas åter på torsdag 13.6.

Hållplatsen närmast Olympiaterminalen är Brunnsparken (H0436), ca 250 m från den hållplats som dras in. Avståndet till den föregående hållplatsen Södra kajen är ca 550 m.

Hållplatsen i motsatt riktning förblir i bruk. Detta innebär att du kan ta dig närmare terminalen med linje 3 som fortsätter från terminalen mot centrum som linje 2. Mer information om ruttalternativ finns i Reseplaneraren.

Under arbetenas gång avgår linje 3 från hållplats Brunnsparken (H0436). Hållplatsen används också för tidsutjämning.