Ändhållplatsen för linjerna 87 och 87N i Kronbergsstranden flyttas 17.6

Rutterna för linjerna 87 och 87N i Kronbergsstranden ändras tillfälligt måndag 17.6. Linjerna börjar trafikera en ny ändhållplats Kronbergsstranden (H4988). Hållplatsen ligger på Skärgårdsflottsgatan, mellan Astridsgatan och Ellidagränden.

I Kronbergsstranden kör bussarna motsols längs rutten Håkansviksgatan – Astridsgatan – Skärgårdsflottsgatan – Håkansviksgatan. Ruttförändringen och den nya ändhållplatsen kommer att förbättra förbindelserna till Kronbergsstrandens färja.

Hållplatserna ”Hundholmarna” (H4986 och H4987) dras in tillfälligt. Linjerna återgår till sin ordinarie rutt och börjar köra via Stansviks strandgata när bygget av bostadshus nära Håkansviksgatan och Stansviks strandgata blir färdigt eller när trafiken på spårvägen över Kronbroarna inleds.

Kartta Kruunuvuorenrannasta