Buss 443K börjar köra samma rutt som buss 443 från 3.6

Buss 443K börjar köra samma rutt som buss 443 från och med 3.6. Bussen kör inte via Gamla Tavastehusvägen, Klövskogsvägen och Luhtabackavägen.

Buss 443K trafikerar inte hållplatserna Peräjävägen, Klövskogsvägen, Mäntylä, Kuhajokivägen, Kongovägen, Luhtabackagränden och Lautmäkigränden.

Orsaken till ändringen är broarbeten på Luhtabackavägen. Arbetena pågår fram till 31.7.