Busslinjerna 913AK och 913BK börjar köra till Sjundeå 17.6

Två nya busslinjer, 913AK och 913BK, börjar köra till Störsvik i Sjundeå från och med måndag 17.6.

Rutterna för bussarna 913AK och 913BK är samma som för bussarna 913A och 913B med undantag av att de kör till Störsvik.

De nya linjerna får även en ny hållplats som heter Svampvägen (So3115). Hållplatsen ligger på Störsviksvägen.

Busslinjerna 913AK och 913BK har bara en tur om dagen på vardagar. Buss 913AK avgår från hållplats Sjundeå matkahuolto (So3094) kl. 10.20 och buss 913BK från samma hållplats kl. 12.35.