Linje 20 trafikerar inte hållplats Musans torg och Talistranden 11 - 12.6

Linje 20 Eira - Munkshöjden trafikerar inte Talistranden och hållplats Musans torg på tisdag 11.6 och onsdag 12.6. Linjen kör direkt längs Ulfsbyvägen utan att köra via Konstnärsvägen..

Linjen stannar tillfälligt vid hållplatserna Ulfsbyvägen 19 (H1424 och H1425). Orsaken till detta är grävningsarbeten.Kartta poissa käytöstä olevasta osuudesta