Linjerna 1 och 1T börjar köra via Kronohagen och Alexandersgatan fr.o.m. 6.6

Från och med torsdag 6.6 börjar linjerna 1 och 1T köra via Kronohagen och Alexandersgatan. Spårvagnarna trafikerar inte hållplatserna Järnvägsstationen, Kajsaniemigatan och Kajsaniemiparken. Vi gör förändringen så att spårvagnstrafiken skulle gå smidigare på Brunnsgatan.

Förändringen gäller linjerna 1 och 1T. Fram till 14.6 kör linje 1 mot Eira på vardagar. Linje 1T som kör till Västra terminalen under veckosluten kör på vardagar under tiden 17.6–11.8.

Följande hållplatser trafikeras inte: Järnvägsstationen (H0301/H0302), Kajsaniemigatan (H0303/H0304) och Kajsaniemiparken (H0305/H0306). Linjen trafikerar dessa hållplatser: Studenthuset (H0401/H0402), Alexandersgatan (H0403/H0404), Senatstorget (H0405/H0406), Regeringsgatan (H0450/H0451), Riksarkivet (H0452/H0453) och Snellmansgatan (H0454/H0455).

Rutten gäller fram till 1.9 då det blir tillfälliga ändringar i spårvagnstrafiken på grund av gatuarbeten på Mannerheimvägen. Linjerna 1 och 1T återgår att köra via Tölö.