Närbuss 169 kör undantagsrutt i Esbo centrum från 17.6

Närbuss 169 kör undantagsrutt i Esbo centrum 17.6-29.11. Bussen trafikerar inte hållplatserna på Brogatan.

Närbuss 169 kör undantagsrutt via Esboporten och Kyrkträskvägen. Linjen trafikerar inte hållplatserna Södrikängen (E6009) och Revisorsgatan (E6133). Bussen stannar vid hållplatserna Esbo station (E6017 och E6113) och Hembyvägen (E6028 och E6029).

Bussen kör undantagsrutten på grund av vägarbeten som är en del av projektet Esbo stadsbana.

Närbuss 169 trafikerar rutten Esbo centrum - Södrik.

Karttakuva bussin poikkeusreitistä Espoon keskuksessa.