Snabbspårvagn 15 övergår till sommartidtabell 17.6

Från måndag 17.6 kör snabbspårvagn 15 med 10 minuters mellanrum. Sommartidtabellen gäller fram till 11.8.

Ändringen påverkar trafiken i rusningstid. Den 12 augusti återgår snabbspårvagnen till hösttidtabellen.

De nya tidtabellerna finns att söka i Reseplaneraren när du väljer datum 17.6 eller senare.