HRT förlänger tiden för kommentarer om trafikeringsplanen med en vecka

HRT kartlägger åsikterna om utkastet till trafikeringsplan.
Kommentarer önskas över regionlinjerna samt de planerade
ändringarna i busstrafiken i Helsingfors, Esbo, Grankulla, Vanda
och Kervo samt ändringarna i tåg-, spårvagns-, metro- och
färjetrafiken åren 2012–2013.

Tiden för kommentarerna förlängs med en vecka. Du kan studera
planen och kommentera den på HRT:s webbplats. Kommentarer som når
oss före 16.1.2012 kommer att tas i betraktande när planen tas upp
i HRT:s styrelse i januari.

Läs utkastet till plan (på finska)

Kommentera utkastet på
responsblankett