HRT öppnar idéverkstad om kollektivtrafiken i Aviapolis

HRT inbjuder invånarna att delta i planeringen av Aviapolis
kollektivtrafik på det nya interaktiva webbforumet Ideapaja. På
webbplatsen kan användarna berätta vad de tycker om
kollektivtrafiken i området Aviapolis och kommentera
kollektivtrafikplanen. Webbforumet Ideapaja ger en möjlighet att ta
upp nya idéer och frågor till diskussion.

Ringbanan ger snabbare förbindelser

I planen över Aviapolis kollektivtrafik, som görs i början av
året, ingår en plan över linjenätet i ett läge där

Ringbanan öppnats för
trafik. Ringbanan förenar stambanan, flygplatsen och
Vandaforsbanan.  Planen tar också upp de tvärgående busslinjerna
mellan Östra - och Västra Vanda som kör genom Aviapolisområdet.
Avsikten är att det nya linjenätet tas i bruk samtidigt som
tågtrafiken på Ringbanan inleds, enligt uppskattning i början av år
2015. HRT har som mål att skapa ett tydligt linjenät av stomlinjer
med täta turintervaller i området.  Idéerna och kommentarerna i
webbforumet Ideapaja kommer att beaktas vid uppgörandet av planen.

I och med Ringbanan kommer en stor del av
kollektivtrafikresorna i omgivningen kring flygplatsen att göras
med tåg. Banan förbättrar väsentligt Aviapolis och flygplatsens
tillgänglighet från olika håll i huvudstadsregionen. Exempelvis
kommer resor som utgår från närheten av stambanan i Västra Vanda
och västra Helsingfors att bli klart snabbare. Storområdet
Aviapolis kommer att få två stationer vid Ringbanan, ”Aviapolis”
vid korsningen mellan Dickursbyvägen och Datavägen samt
”Flygplatsen” i anslutning till flygterminalerna.

Företagen inbjuds att medverka

Aviapolis, som vuxit upp i omgivningen kring Helsingfors-Vanda
flygplats, är ett av de snabbast växande arbetsplats- och
bostadsområdena i huvudstadsregionen. Många företag har etablerat
sig i området: Arbetsplatserna är redan över 30 000.

HRT inbjuder företagen i Aviapolis och de anställda att
medverka med idéer om det kommande linjenätet för kollektivtrafiken
i området.  Företagen kan dra nytta av HRT:s
mobilitetsstyrningstjänster. Samarbetspartners i detta projekt är
bl.a. Helsingforsregionens handelskammare och Finavia, som svarar
för upprätthållandet av flygplatsen.

I detta nu finns det cirka 16 500 invånare i bostadsområdena
Rosendal, Herrgårdsforsen, Backas, Skattmans och Övitsböle, som
alla ingår i Aviapolisområdet. Befolkningen ökar med flera hundra
personer per år. HRT hoppas att det interaktiva forumet samlar
många intresserade för att diskutera Aviapolis kollektivtrafik.

Du kan studera bakgrundsmaterialet för webbplatsen Aviapolis
Ideapaja utan att registrera dig, men om du vill delta i
diskussionen krävs registrering. Det går bra med exempelvis ditt
Facebook-ID.

Webbforumet Ideapaja för
Aviapolis kollektivtrafikplan (på finska)

Trafikverkets webbplats
Ringbanan