Kom med och bygg resfred i kollektivtrafiken

Kollektivtrafik innebär passagerartrafik som är tillgänglig för
allmänheten. Kollektivtrafiken är alltså gemensam och till för oss
alla.  Att resa kollektivt är att resa demokratiskt och på ett
hållbart sätt inom vårt snabbt växande metropolområde. När det är
som bäst är kollektivtrafiken lätt, förmånlig, pålitlig och trygg.
Kollektivtrafiken betjänar alla som saknar möjlighet eller vilja
att åka bil. Säkerheten och känslan av trygghet är en väsentlig del
av en välfungerande kollektivtrafik.

HRT arbetar intensivt på att i samråd med flera olika parter
förbättra säkerheten i kollektivtrafiken. Arbetet har resulterat i
en säkerhetsstrategi med klara och tydliga principer: Var och en av
oss har rätt att resa eller arbeta i fred i närtåg, bussar,
spårvagnar, metro eller på Sveaborgsfärjan utan att behöva vara
rädd för att störas eller trakasseras, vare sig fysiskt eller
verbalt.  Dåligt uppförande av vilket som helst slag eller
kränkningar av människovärdet hör inte hemma i kollektivtrafiken.
Ska vi inte istället lyfta fram ett gott uppförande!

 

Allvarliga händelser i kollektivtrafiken får lätt stor
publicitet i media. Det kan ge en bild av att kollektivtrafiken är
otryggare än förr. Så är det inte. Tvärtom är risken för att bli
skadad när man åker med ett kollektivtrafikmedel avsevärt mindre än
när man åker bil. Dessutom påverkar kollektivtrafikens popularitet
den allmänna trafiksäkerheten på ett positivt sätt. Bilisterna drar
också nytta av att så många som möjligt åker kollektivt.

 

Det är alltså inte illa ställt, men bättre kan det alltid
bli. Det räcker inte med att de som sköter kollektivtrafiken
förbättrar säkerheten. I säkerhetsarbetet är vår viktigaste
samarbetspartner ni, bästa passagerare. När vi som använder oss av
kollektivtrafik respekterar våra medpassagerare och dem som arbetar
på färdmedlen och hjälper varandra i situationer av olika slag har
det mycket stor effekt på stämningen i färdmedlen. Vår
metropolkultur, som ännu håller på att utformas, behöver tolerans
och hjälpsamhet, inte likgiltighet.

 

Helsingforsregionens trafik, Helsingfors stads trafikverk,
VR, Eläköön.fi–trafiksäkerhetskampanjen och Veolia utmanar alla
invånare i Helsingforsregionen att göra år 2012 till ett år av
resfred. Vi utlyser i dag, 10 januari, resfred i kollektivtrafiken
i Helsingforsregionen. Vi ber alla som reser med
kollektivtrafikmedel skriva under förklaringen om Resfred på
webbplatsen Matkarauhaa.fi och dessutom skriva in en egen önskan om
resfred. Mellan alla som önskat utlottas fem HRT-årsbiljetter
(periodbiljetter för 365 dagar) som laddas på ett personligt
resekort. Prisets värde är 1 466,70 euro. På basis av önskemålen
utarbetas dessutom säkerhetsanvisningar för passagerare i HRT:s
kollektivtrafik och en bok som kommer att överlåtas till Republiken
Finlands nya president.

 

Kampanjen Resfred kommer fr.o.m. 10.1.2012 att synas i
tidningarna, kollektivtrafikmedlen, i form av utomhusreklam samt på
webben. Resfred utlyses kl. 9 på Centralstationens Kompassnivå samt
på tåg- och metrostationerna och i Kampens terminal kl. 12 och
16.30. Idag offentliggörs också ett reggaestycke om resfred. Den
sjungs av Jukka Poika, är komponerad av Ville Vento medan orden är
Vesa Kujalas. Du kan lyssna på Matkarauha-reggae på webbplatsen
Matkarauha.fi.

Bästa invånare i Helsingforsregionen, låt oss tillsammans
bygga resfred!

www.matkarauhaa.fi

Mera information:   

HRT: s verkställande direktör Suvi Rihtniemi,
suvi.rihtniemi@hsl.fi,
tfn 050 565 8884
HRT: s kommunikationsdirektör Mari Flink,
mari.flink@hsl.fi, tfn 040
715 0440
HST: s verkställande direktör Matti Lahdenranta,
matti.lahdenranta@hel.fi,
tfn 050 385 5020
VR: s närtrafikdirektör Antti Korhonen,
antti.korhonen@vr.fi, tfn
040 8621 720
Ordföranden för trafiksäkerhetskampanjen Eläköön.fi, som är ett
samarbete mellan flera myndigheter och organisationer,
trafiksäkerhetsverket TraFis kommunikationsdirektör Riitta-Liisa
Linnakko,
riitta-liisa.linnakko@trafi.fi,
tfn 050 337 4426,
www.eläköön.fi
Veolia Transports verkställande direktör Janne Vihavainen,
janne.vihavainen@veolia-transport.fi,
tfn 040 571 6652

                     

Förklaring om resfred

På alla de människors vägnar som reser med och arbetar i
kollektivtrafikmedel

vill vi konstatera att alla människor har lika rätt

att resa, lika rätt till frihet och personlig säkerhet.

Ingen får behandlas inhumant eller kränkande.

Var och en är berättigad till dessa rättigheter utan
åtskillnad

av något slag, såsom hudfärg, kön, språk, religion, politisk
eller

annan uppfattning, nationellt eller socialt

ursprung, egendom, börd eller ställning i övrigt.

 

 

Var och en har rätt till resfred, möjlighet att färdas

i fred i närtåg, bussar, spårvagnar, metron

och på Sveaborgsfärjan utan att behöva vara rädd för att
störas, vare sig fysiskt eller verbalt. Den som köpt en resebiljett

har rätt att anta att dessa principer gäller i

alla färdmedel, under alla tider och utan undantag.

 

Med respekt för de ovanstående principerna

utlyser vi härmed resfred för år 2012.

 

I huvudstadsregionen 10.1.2012

Samarbetspartners för Resfred