Tuija Sundberg förvaltningsdirektör för HRT

Juris licentiat Tuija Sundberg från Vichtis har utsetts till
förvaltningsdirektör för HRT. Sundberg inleder arbetet 23
januari.

Sundberg kommer till HRT från posten som biträdande
avdelningschef vid huvudstaben. Till förvaltningsdirektörens
uppgifter hör bl.a. upphandling, allmän förvaltning och juridiska
tjänster vid HRT. Förvaltningsdirektören ingår i ledningsgruppen.
Sundberg rapporterar till verkställande direktören Suvi
Rihtniemi.