HRT förenhetligar numreringen av bussarna

Numreringen av busslinjerna görs enhetligare så att vart och ett
av numren kan användas endast för en linje i hela HRT-regionen.
Numera är de interna linjerna i kommunerna numrerade kommunvis och
numren överlappar delvis varandra. Linjenummer 43 används till
exempel i Helsingfors, Esbo och Vanda.

Förnyelsen av numreringen av linjerna görs samtidigt med
någon annan lämplig förnyelse av linjenätet. I Vanda, Esbo och
Grankulla görs ändringen när trafiken på Ringbanan och Västmetron
börjar. I Kervo förnyas numreringen av linjerna samtidigt som i
Vanda. I Kyrkslätt är det naturligast att genomföra ändringen när
den av HRT planerade trafiken börjar. I Sibbo överensstämmer
numreringen av linjerna redan nu med den nya modellen.

När de överlappande linjenumren faller bort är det möjligt
att behålla numren på de nuvarande interna linjerna endast i en
medlemskommun. Avsikten är att numreringen av Helsingforslinjerna
knappast ändras. Detta är väl grundat eftersom antalet passagerare
inom det interna linjenätet i Helsingfors är det största. Dessutom
har numreringen i den form den har nu varit längst i bruk i
Helsingfors. Vidare är stora ändringar hur som helst på kommande i
Esbo och Vanda i samband med ibruktagandet av Västmetron och
Ringbanan.

Bilden av ett enhetligt HRT och en enhetlig kollektivtrafik
blir klarare när linjerna inte längre numreras kommunvis. När HRT:s
taxe- och biljettsystem förnyas är det inte längre väsentligt för
passagerarna att få veta om någon linje hålls innanför gränserna
för en enskild kommun.

Numret på regionlinjen talar om riktningen

Numreringen av regionlinjerna är redan i detta nu enhetlig.
Numret talar om vart bussen är på väg:

100-serien: Linjerna i riktning Västerleden

200-serien: Linjerna i riktning Åboleden och Åbovägen

300-serien: Linjerna i riktning Vichtisvägen

400-serien: Linjerna i riktning Tavastehusleden

500-serien: Tvärgående linjer

600-serien: Linjerna i riktning Tusbyleden

700-serien: Linjerna i riktning Lahtisleden

800-serien: Linjerna i riktning Österleden

900-serien: Tvärgående linjer i kranskommunerna

HRT:s styrelse godkände principerna för förnyandet av
numreringen av linjerna vid sitt möte 27.3. I fortsättningen kommer
styrelsen att fatta de detaljerade besluten om numreringen av
linjerna i samband med de årliga trafikeringsplanerna.