HRT:s stombussar målas orange som metron

I planen över stomlinjenätet, som HRT offentliggjorde i höstas,
ingår flera stomlinjer i Helsingforsregionen. Servicenivån är
nästan lika hög som i spårvägstrafiken. För tillfället är en
stombusslinje i trafik i Helsingforsregionen; linje nummer 550 –
också känd som ”Jokern”. Jokerlinjen, som startade år 2003, har
varit en framgång. Under de senaste fem åren har antalet
passagerare på linjen ökat med 40 procent, dvs. betydligt mera än
den genomsnittliga ökningen av antalet passagerare i
kollektivtrafiken. År 2022 kan det finnas 12 linjer av samma typ
med täta turintervaller: fem tvärgående - och sju radiella linjer.

Stomlinjer i busstrafiken finns bl.a. i Sverige och i
Holland. Ett typiskt krav på stombussar och hållplatser är att de
syns bra och är lätta att känna igen på exteriören.  Att bussarna
är lätta att urskilja är en garanti för att kunden lätt skall kunna
skilja en stombuss från en vanlig buss. Att bussarna och
hållplatserna är lätta att identifiera gör det givetvis också
lättare att använda dem.

Färgsättningen av HRT:s stombussar baserar sig på färgerna
som HRT i egenskap av beställare har i bruk just nu. En vanlig buss
målad i beställarfärg är blå, medan färgen på stomlinjerna kommer
att vara samma orange som används för metron. Orange syns bra i
trafiken. Dessutom beskriver orange målen för stombussen väl: Hög
turtäthet och hög klass på servicen. De orangea bussarna kör med
metroliknande turintervaller: Passageraren behöver inte kolla
tidtabellsuppgifterna utan kan lita på att det alltid snabbt kommer
en ny buss till hållplatsen.

De första orangea bussarna inleder trafiken på den nuvarande
550-linjen i augusti 2013. Då startar också ett försök med öppen
betalning, där passagerarna kan stiga ombord på bussen även från
andra dörrar än framdörren. För tillfället tillämpas det öppna
betalningssystemet i huvudstadsregionen i metron, närtågen och
spårvagnarna.