Konstverk av barn och unga i HRT-bussar i april och maj

Esbo bildkonstskolas elever presenterar i april och maj
konstverk i Veolia Transports bussar i HRT-trafik. Färgglädjen som
barnen och ungdomarna skapat kan beundras 2.4–26.5.2012 på
Esbobusslinjerna 11, 13, 132, 143, 145, 147, 150, 154 och 156.

Den rörliga utställningen av barnens konstverk är ett
samarbetsprojekt mellan Esbo bildkonstskola, HRT och Veolia. Tanken
är att visa konst gjord av barn i ett nytt slags rörligt galleri
World Design Capital-året till ära. Konstverken förs ut bland
allmänheten och sprider gott humör bland busspassagerarna.

”HRT har bjudit bl.a. på musik och dikter i spårvagn.
Responsen på att på detta sätt föra fram kultur i kollektivtrafiken
har varit mycket positiv.  När Esbo bildkonstskola tog kontakt med
oss med idén om att presentera barnens konst i bussarna, blev vi
entusiastiska. Ett glatt konstverk i en buss kan vara en liten
upplevelse för en passagerare mitt i vardagsjäktet”, säger
kommunikationsdirektör Mari Flink.

Esbo bildkonstskola är Finlands största bildkonstskola för
barn och ungdomar. Skolan ger grundläggande konstundervisning
enligt en fördjupad lärokurs till esbobor i åldern 5–20 år. Skolan
har 1200 elever. Lärarna är konstnärer, bildkonstlärare,
arkitekter, fotografer och fackmän inom konstindustrin.