Spårvagn till Munkshöjden?

HRT och Helsingfors stadsplaneringskontor undersöker
möjligheterna att bygga en spårväg mellan centrum och Munkshöjden.
De hoppas att invånarna i trakten tar ställning till de olika
alternativen för dragningen av linjen och till placeringen av
hållplatserna. Resultaten av enkäten kommer att utnyttjas vid
planeringen av ruttalternativen. Spårvagnen till Munkshöjden skulle
vara klar för användning tidigast på 2020-talet.

Vid utredningen av linjedragningarna klarläggs om det lönar
sig att bygga spårvägen till Munkshöjden längs Hoplaxvägen eller
längs Bredviksvägen. Dessutom undersöker man om linjen ska sluta
mitt i Munkshöjden eller kanske fortsätta ända fram till
Talistranden. Ett alternativ är dessutom att bygga spåren fram till
Sockenbackavägen. Då kunde spårvagnen utnyttja samma skenor som den
planerade Spår-Jokern.

 

Kommentera på webben eller under invånaraftonenUndersök och kommentera de alternativa rutterna på vår 
webbenkät (på finska).   Förfrågan kan besvaras
fram till
15.4.2012.

Resultaten och ruttalternativen behandlas också under en
invånarkväll onsdagen 9 maj kl. 18–20 i Munkshöjdens församlingssal
Raumovägen 3.

Läs mer om alternativen