Jukka Poika uppträder på Världen i byn-festivalen som HRT:s gäst

Samarbetet mellan HRT och Världen i byn-festivalen
fortsätter.Stjärnan i årets HRT-konsert på söndagen 27.5 är Jukka
Poika & Sound Explosion Band. Konserten utgör också finalen på
HRT:s kampanj Resfred. Innan Jukka Poika uppträder överräcks de
under kampanjen insända önskningarna till beslutsfattarna. Jukka
Poikas musikstycke, som nu håller täten på skivlistorna, är
signaturmelodin för kampanjen Resfred. Just nu har över 4 000
önskningar om Resfred kommit in. Vi fortsätter samla in dem för
boken som vi under festivalen tänker överräcka till
beslutsfattarna, ända fram till mitten av maj.

Världen i byn-festivalen ordnas 26–27.5 i Kajsaniemiparken
och på Järnvägstorget, på lördagen kl. 11–20 och på söndagen kl.
11–18. Det är fritt inträde till alla evenemang och konserter under
festivalen. Festivalens kulturprogram publiceras i sin helhet 11.4
och faktaprogrammet 19.4. Huvudarrangören för evenemanget är
Servicecentralen för utvecklingssamarbete Kepa rf. som fungerar som
paraplyorganisation för cirka 300 medborgarorganisationer.

Temat i år är demokrati, vilket syns i synnerhet i
faktaprogrammet. I kulturprogrammet är tonvikten lagd på
Mellanöstern och Nordafrika. När och var:

Jukka Poika & Sound Explosion Band

Savanni-scenen, sö 27.5 kl. 12.30–13.15.Mera information:

Lyssna till Jukka Poikas stycke Matkarauhaa
(Resfred):

http://www.facebook.com/helsinginseudunliikenne/app_229771407099744Evenemang och program:


www.maailmakylassa.fi