Tero Anttila direktör för HRT:s avdelning för kollektivtrafikplanering

Teknologie licentiat Tero Anttila, 52, har utsetts till direktör
för HRT:s avdelning för kollektivtrafikplanering. Tjänsten söktes
av 16 personer, bland vilka Anttila visade sig vara bäst med tanke
på både kunnandet och erfarenheten. Avdelningen för
kollektivtrafikplanering ansvarar för planeringen av
Helsingforsregionens kollektivtrafik inom området för sju
medlemskommuner i HRT.

Tero Anttila har lång erfarenhet av arbete kring
kollektivtrafiken. Som bäst arbetar han som ledande konsult vid
aktiebolaget WSP Finland Oy. Han har tidigare arbetat bl.a.  som
vice verkställande direktör för WSP Finland, som verkställande
direktör för Helsingfors Busstrafik Ab, som verksamhetsledare för
Finlands Lokaltrafikförbund, som trafikingenjör vid SAD och som
kollektivtrafikplanerare vid Vanda stad.