Ändringar i utdelningen av tidtabellsböckerna

I sommar distribueras tidtabellerna i Helsingfors försöksvis
endast på lösblad och elektroniskt. Tidtabellerna för Helsingfors
kommer alltså inte alls ut i bokform. Linjevisa tidtabeller på
lösblad finns att få ombord på fordonen och på serviceställena
fr.o.m. 28.5. Sommartidtabellerna börjar gälla den 18.6.

I Esbo och Vanda inleds ett försök med att dela ut
tidtabellsböckerna endast via serviceställena och biblioteken.
Sommarböckerna trycks alltså, men delas inte ut till hushållen.
Under den första veckan i juni distribueras tidtabellsböckerna för
Esbo och Vanda också i Kampens terminal; på torsdagen och fredagen
7–8.6.

Vinterböckerna kommer ut i augusti

Tidtabellsboken för vintersäsongen i Helsingfors kommer ut igen
i augusti, men den delas inte ut till hushållen. Den kan avhämtas
på HRT:s serviceställen och på biblioteken i Helsingfors. I augusti
delas tidtabellsböcker också ut vid temporära distributionsställen
i Östra centrum och på Kompassplanet vid Järnvägstorget.

Esbo - och Vandaböckerna trycks upp och delas ut i hemmen i
augusti på vanligt sätt.

HRT distribuerar för närvarande över en miljon
tidtabellsböcker om året. En bok som delas ut till alla hushåll är
ekologiskt sett inte det bästa alternativet för att förmedla
informationen om tidtabellerna. Dessutom föråldras boken rätt
snabbt. Tillförlitligheten lider, eftersom det inte är möjligt att
lägga till ändringar i tidtabellerna som görs mitt under pågående
säsong.

Aktuell information genom elektroniska tjänster

Uppdaterad information om tidtabellerna finns numera på webben.
Allt flera passagerare söker fram informationen där. Webbtjänsterna
är populära, eftersom de är praktiska, tillförlitliga och alltid up
to date. För passagerare som ännu inte utnyttjar webben finns
information om tidtabellerna i papperstidtabellerna och på de
elektroniska skärmarna på hållplatserna samt som lösblad ombord på
fordonen och på serviceställena.

 

Beslut om den fortsatta utdelningen av tidtabellsböckerna
fattas utgående från årets erfarenheter.