HRT och Tieto undertecknar avtal om leverans av ett nytt biljett- och informationssystem

Ett nytt biljett- och informationssystem tas i bruk inom
Helsingforsregionens kollektivtrafik inom år 2015. Förnyelsen för
med sig ett nytt system för resekort som integrerar de nuvarande
informationssystemen. Målet är all kollektivtrafik i
Helsingforsregionen skall omfattas av passagerarinformation i
realtid.

HRT och Tieto undertecknar 16.5 avtalet om leveransen av det
nya systemet. Avtalet omfattar genomförandet av ett nytt biljett-
och informationssystem samt 5 års underhåll av systemet.
Investeringskostnaderna uppgår till cirka 60 miljoner euro och
driftskostnaderna för fem år till cirka 30 miljoner euro.

Det nya biljett- och informationssystemet baserar sig på en
öppen, servicecentrerad arkitektur. Detta gör det möjligt att
kontinuerligt utveckla systemet, att lägga till tjänster och
flexibelt och kostnadseffektivt hålla systemet up to date. HRT var
bland de första i världen med att genomföra ett biljettsystem som
baserar sig på kontaktlösa betalkort. I och med det nya projektet
står HRT igen tillsammans med Tieto i främsta ledet i fråga om
system för kollektivtrafiken. 

”När biljett- och informationssystemen förnyas samtidigt
resulterar det i en servicehelhet där systemen kan utnyttja
gemensamma databaser, samma delar av informationssystemet i
fordonen och data som bägge systemen producerar. På så sätt kan vi
bygga upp en bättre helhet av tjänsterna och spara i både
investeringar och driftskostnader”, konstaterar Suvi Rihtniemi,
verkställande direktör för HRT.

”Vid Tieto uppfattar vi intelligent trafik som en väsentlig
del av utvecklingen av informationssamhället. Det här är ett
betydelsefullt avtal för Tieto, eftersom vi vill vara med om att
utveckla nya tjänster för kollektivtrafiken. Tillsammans med HRT
står vi nu i främsta ledet vid utvecklingen av den nya
generationens biljett- och informationssystem”, säger Ari Järvelä,
direktör med ansvar för Tietos affärsverksamhet i Finland och
Baltikum.

De nya systemen kommer att göra det mera flexibelt att
utnyttja kollektivtrafik. Det blir lättare att planera resan när
det finns tillgång till informations- och webbtjänster i realtid
som täcker ett ännu större område än förut. Hållplatsskärmar kommer
att monteras i alla bussar, vilket betjänar passagerarna.
Informationen i undantagssituationer kan förbättras med hjälp av
satellitpositionering i fordonen.

Mera information: 

Verkställande direktör Suvi Rihtniemi, HRT, tfn 050 565 8884

Direktör Pirkko Lento, avdelningen för passagerartjänster vid
HRT, tfn 050 380 7033

Senior försäljningschef Risto Lehtinen, Tieto, tfn 0400 446
084

Beskrivning av samarbetsparter i projektet