Joker 2 försenas med cirka ett år

Tidtabellen för byggandet av Joker 2, dvs. den nya tvärgående
stombusslinjen, skjuts upp med ungefär ett år. Enligt den nya
tidtabellen inleds trafiken på linjen hösten 2015.

I projektet ingår byggandet av en tunnel vid Svedängen.
Tunnelbygget börjar våren 2013. Ursprungligen skulle tunnelbygget
sätta i gång i vår.

Att projektet skjuts upp beror på den stegring av kostnaderna
som lösningarna som valdes i planeringsskedet medfört. Planerna har
därför ändrats och preciserats. Vid planeringen av tunneln har
några konstruktionslösningar ändrats för att få byggnadskostnaderna
att hållas inom ramen för den ursprungliga kostnadsberäkningen för
projektet.

När Joker 2 är klar kommer linjen att gå från Nordsjö till
Myrbacka via stationen i Malm och Svedängen. Rutten är cirka 25
kilometer lång.