Jokerlinjen får nya bussar i orange

Bussarna på Jokerlinjen förnyas i augusti 2013. Då inleder de
första 37 bussarna som målats i orange trafiken på linjen. Orange,
samma orange som i metron, valdes för stomlinjebussarna eftersom
färgen som syns bra i trafiken. Dessutom beskriver orange målet för
stombussen väl: Hög turtäthet och hög klass på servicen. Jokern är
den första av Helsingforsregionens stomlinjer. Enligt HRT:s planer
kommer Jokern före år 2022 att få sällskap av 12 linjer av samma
typ med stor turtäthet: Fem tvärgående och sju radiella linjer.

I augusti 2013 tas dessutom aktiv trafikledning i bruk på
Jokerlinjen. Punktligheten förbättras och mellanrummen mellan
turerna blir jämnare. Snabbheten och smidigheten kommer också att
öka beroende på ett försök med öppen betalning: Passagerarna kan
stiga ombord på bussen genom alla dörrar, ifall de har en giltig
biljett eller värde laddat på sitt resekort. Enkelbiljetter kan på
sedvanligt sätt köpas kontant av föraren. I ett senare skede kan
biljettförsäljningsautomater monteras vid framdörren på bussarna.

Nyheterna på Jokerlinjen ansluter sig till HRT:s upphandling
våren 2012. Den gällde utöver Jokern också Helsingfors interna
busslinjer 16, 17, 18, 18N, 39N, 45 och 55 samt regionlinjen 39. I
januari 2013 sätts 13 nya bussar in på linjerna. De är
lågemissionsbussar som fyller EEV-normerna. Också Jokerlinjens nya
bussar fyller EEV-utsläppsnormerna. 

I alla nya bussar finns luftkonditionering i
passagerarutrymmet, alkolås och ett system för uppföljning av
körtekniken. Dessutom förses bussarna med ett elektroniskt
stabilitetsprogram. Förarnas säkerhet förbättras med
säkerhetshytter och kameraövervakning.

Prisnivån på trafiken som konkurrensutsattes nu stiger med
1,4 % i snitt, vilket på årsnivå innebär en kostnadsstegring på
cirka 250 000 euro. Kostnaderna för busstrafiken har under de
senaste åren stigit mera än den allmänna kostnadsnivån. Detta beror
främst på höjningen av bränslepriserna.

Kostnaderna för metro- och spårvagnstrafiken har stigit
långsammare än den allmänna kostnadsnivån.

Detta framgår ur

HRT:s rapport om styckkostnader
för kollektivtrafiken 2011 (på finska). I rapporten granskas
ersättningarna för trafikeringen, kostnaderna för de olika
trafikslagen och prestationsuppgifter för kollektivtrafiken inom
HRT:s verksamhetsområde. HRT har publicerat en motsvarande rapport
även för åren 2009 och 2010.

Vårens upphandling gällde cirka 5,5 % av all den trafik som HRT
beställer. Det innebär 69 bussar varje vardag och cirka 5,2
miljoner linjekilometer per år. Trafikeringen som HRT beställer
omfattar nu sammanlagt 1 250 bussar i vardagstrafik och cirka 93,5
miljoner linjekilometer om året.

Anbudsförfarandet 24/2012, nuvarande och nya
trafikföretag 

 
Linjer
 
Nuvarande trafikföretag 
 
Nytt trafikföretag
16 Nobina Finland Oy  Tammelundin Liikenne Oy
17, 18, 18N  Helsingfors Busstrafik Ab Helsingfors Busstrafik Ab
 39, 39N, 45  Helsingfors Busstrafik Ab Helsingfors Busstrafik Ab
55 Nobina Finland Oy Veolia Transport Finland Oy 

 

 

550 Nobina Finland Oy Helsingfors Busstrafik Ab